Salacgrīvas novads Latvijā ir pazīstams kā ZAĻAIS NOVADS, kurā alternatīvās enerģijas izmantošna elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā aizsākusies jau tālajā 1994.gadā.

Ar Salacgrīvas novada domes 2010.gada 21.jūlija sēdes lēmumu
Nr. 419 (Protokols Nr. 11; 33.§)
deputāti vienbalsīgi apstiprināja
DEKLARĀCIJU PAR ZAĻO NOVADU

Deklarācija radīta ar mērķi iesaistīt Salacgrīvas novada visu interešu grupas, veicināt un popularizēt veselīgu, ekonomisku, dabai un cilvēkam draudzīgu ilgtspējīgu dzīvesveida un saimniecisko darbību.

Salacgrīvas pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvā padome savā sēdē, 14.septembrī akceptēja iepriekš deputātu apstiprināto deklarāciju par Salacgrīvas kā zaļo novadu. Biedrībām, kā arī citām juridiskām personām lūdz akceptēt šo dokumentu. Atbalstītājus aicina parakstīt speciālu sertifikātu, kas izkopēts uz Līgatnes biroja papīra, kas ražots, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas - pārstrādājot balto un gaišo makulatūras papīru. Tas tiek ražots neitrālā vidē, neizmantojot optisko balinātāju un hloru saturošas ķimikālijas.  

Salacgrīvas novada domes deklarācija par Zaļo novadu


Apstiprinot deklarāciju par ZAĻO NOVADU mēs apņemamies:

1. Veicināt „ZAĻO” domāšanu;

2. Nodrošināt ilgtspējīgas un veselīgas pilsētvides uzturēšanu, izstrādājot un īstenojot vides politikas plānus;

3. Nodrošināt īpaši aizsargājamo dabas objektu atbilstošu apsaimniekošanu;

4. Nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni iedzīvotājiem, nodrošināt notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu;

5. Nodrošināt labiekārtotas pludmales atbilstoši „Zilā karoga” prasībām;

6. Šķirot sadzīves atkritumus;

7. Veicināt zaļo iepirkumu – vides prasību plašāku iekļaušanu pašvaldību iepirkumā;

8. Izveidot mājas lapā informatīvu sadaļu par ekoloģisko tehnoloģiju iespējamiem risinājumiem vides jautājumus, pieredzes apmaiņai ar praktiskiem padomiem;

9. Veicināt veselīgu, videi draudzīgas produktu un ražojumu izmantošanu;

10. Veicināt videi draudzīgu un efektīvu energoresursu izmantošanu;

11. Popularizēt zaļā transporta (velo un ūdens) izmantošanu, radot nepieciešamo infrastruktūru tā attīstībai;

12. Popularizēt videi draudzīga tūrisma attīstību;

13. Atbalstīt vides izglītību, veicinot dabas zinātņu apguvi skolās;

14. Iesaistīt novada iedzīvotājus vides aizsardzības kampaņās, ikdienas vides sakopšanā un vides izglītības akcijās.

Īstenojot deklarācijā nospraustos mērķus, izstrādājot attīstības stratēģijas, programmas un citus dokumentus, apņemamies ievērot saprātības principus, neradīt sarežģītus birokrātiskus nosacījumus, bet gan katram novada iedzīvotājam radīt pieejamu, vienkāršu, dzīvu un saprotamu ideju vai rīcības plānu, kurā katrs var iesaistīties, katrs justies piederīgs tos īstenojot dzīvē.

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

 

16.novembrī - Uzņēmēju konsultatīvās padomes kārtējās sēdes laikā padomes priekšsēdētājs Aigars Kalniņš un Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs parakstīja Salacgrīvas novada zaļo deklarāciju.

Pēc deklarācijas parakstīšanas Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs pasniedza uzņēmēju konsultatīvajai padomei abpusēji parakstītu Sertifikātu. Tas izkopēts uz Līgatnes biroja papīra, kas ražots, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas - pārstrādājot balto un gaišo makulatūras papīru. Tas tiek ražots neitrālā vidē, neizmantojot optisko balinātāju un hloru saturošas ķimikālijas.