• 1392.g. - vairākos dokumentos minēta Salacas osta
  • 1433.g. - vicus Salis - Salacgrīvas ciems
  • 1453.g. - Salcza
  • 1455.g. - Salcze
  • 1508.g. - Salze
  • 1512.g. - Hof zur Salitz
  • 1638.g. - Sahlis
  • Salismunde
  • Lielsalaca

*A. Caune. I. Ose. “Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons”. R.,2004.