No tālas senatnes nākusi 18.gadsimta vēsturnieka Augusta Vilhelma Hupela pierakstīta teika par to, ka vācu tirgotāji, apmeklējot Livonijas zemes, pirmo reiz piestāja Salacas krastos un tirgojās, un tas varēja notikt jau 12.gadsimta vidū. Tikai pēc tam tie iegriezās Daugavā. Vissenākā arheoloģiskā liecība, kas nonākusi muzejā, attiecas uz 13.gadsimtu.