Salacgrīva bijusi tikai viena no 22 pilīm, kas piederējusi Rīgas arhibīskapam. Tomēr tā bija stratēģiski svarīga, jo bija vienīgā arhibīskapam piederošā jūras osta un pārvaldīja pieeju visam Salacas baseinam no jūras puses jeb tā sauktos “Salacas vārtus”, kamēr Rīgas un Pērnavas ostas atradās Vācu ordeņa rokā.