Pērnavas iela līdz pat 2.pasaules karam bija miesta un pilsētas galvenā iela Salacas labajā krastā. Tā sākās pie pārceltuves upes labajā krastā un, aizvijoties garām Pikšes krogam, Pāles krogam, pamatskolas ēkām un pareizticīgo baznīcai, turpinājās līdz Salacas pagasta robežai Ainažu galā.