Daudzo sēkļu dēļ visā Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastē bīstamākais apgabals kuģošanai ir piekraste starp Salacgrīvu un Ainažiem. Tādēļ 1925.gadā Jūrniecības departamenta Hidrogrāfiskā daļa pieņēma lēmumu Salacgrīvā celt jaunu bāku. Tā paša gada 10.novembrī par pirmo bākas uzraugu kļuva 65 gadus vecais pensionētais tālbraucējs kapteinis Fricis Zīlemanis.

Trīszibšņu uguns: balts, sarkans un zaļš sektors.
Sarkana no 1390 līdz 1500
Balta no 1500 līdz 1590
Zaļa no 1590 līdz 1720

Uguns augstums metros: virs jūras līmeņa 12,1; virs zemes 8,4.

Saredzamība jūras jūdzēs: 10,8; 8,6; 8,1*

*No Jūrniecības departamenta Hidrogrāfiskās daļas izdevuma 1942.g.