Nēģu zveja ar tačiem ir sens zvejas veids, ar ko agrāk strādāja arī Daugavā, Ventā un Gaujā, bet šodien - tikai Salacas upē un Svētupē.

Latvijas vēstures institūta Etnogrāfijas nodaļas zinātniskajā arhīvā atrodams 1877. gadā dzimušā salacgrīvieša Augusta Bisenieka 1958. gadā teiktais: Rudeņos jau no tēvu tēvu laikiem upē liek zutiņu (nēģu) murdus. Par upes zveju baronam renti maksāja.1

1867. gadā Vecsalacas pagastā ar nēģu zveju nodarbojās 14 saimniecības – tači atradušies pie Jaunliepiņiem, Jaunzāģmežiem, Klāviņiem, Košķiem, Ķesteriem, Ļekungām, Linurgas, Mellurgas, Pāžekalniem, Rāmniekiem, Tīrummeinikiem, Vecnackiem, Veczāģmežiem un Jēcēniem.2

Zemnieks bez muižas administrācijas atļaujas nedrīkstēja mainīt tača ierīkošanas un tīkla mešanas vietas, un par nozvejotajām zivīm nodevas tika pieprasītas no 1253. gada.

1 E 13, 1801, Salacgrīva. Citēts no Cimermaņa S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. R.: Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, 1998. 162. lpp.
2 Cimermanis S. Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā. R.: Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis, 1998. 18. tabula 76., 77. lpp.