Pirmā tirgotava Salacgrīvā atvērta 1870.gadā, bet 1935.gadā pilsētā bija 27 tirdzniecības uzņēmumi, nedēļas tirgus 1 reizi nedēļā un gadatirgus – 2 reizes gadā.