Sveiciema saviesīgās biedrības nams celts 1912.gadā. Vēlāk, 1920.-1930. gados , pārdēvēts pa Salacgrīvas biedrības namu. Šeit aktīvi darbojās arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, Salacas jūrmalas zvejnieku arodbiedrība un aizsargu organizācijas Salacgrīvas nodaļa. Šeit atradās 1908.gadā dibinātās Salacgrīvas krājaizdevu sabiedrības telpas.

Piedaloties 15 aktīviem salacgrīviešiem, 1904.gada 30.maijā Salacgrīvā dibināta Svētciema Saviesīgā biedrība. Par tās pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Svētciema muižas barons Ralfs fon Fegezaks. Par tās vietnieku kļuva Roberts Bērziņš. Telpu jautājumu atrisināt palīdzēja jau 1890.gadā dibinātā, bet tobrīd paputējusī Salacgrīvas saviesīgā biedrība, kas piedāvāja izmantot savas telpas, kas atradās namā uz tagadējās Peldu ielas un kuras biedrība līdz tam bija izmantojusi savām vajadzībām. 1924.gada 13.februārī Svētciema saviesīgo biedrību atkal pārdēvē par Salacgrīvas saviesīgo biedrību.

Biedrības priekšsēdētāji:
Barons Ralfs fon Fegezaks 30.05.1904.– 1906.g.5.03.
Kārlis Ore (Karl Ohre) 1906.g.5.03. – 1907.g.4.02.
Roberts Bērziņš 1907.g.4.02. – 1908.g.13.01.
I. Hauzenbergs 1908.g.13.01. – 1909.g. 1.02.
Jānis Liepiņš 1909.g.1.02. – 1922.g. 12.marts
Hugo Grass 1922.g. 12.marts – 1925.g.29.apr.
Roberts Bērziņš 1925.g. 29.apr. – 1927.g.27.apr.
Verners Eidemanis 1927.g.27.apr. – 1928.g.25.maijs
Roberts Zvirbulis 1928.g.25.maijs – 1940.gada 12.okt.