Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dibinātā 1902.gadā. Par tās pirmo priekšsēdētāju tika ievēlēts Lielsalacas ev. lut. draudzes mācītājs Karls Šlaua. BUB bija viena no aktīvākajām biedrībām Salacgrīvā, kas ne tikai rūpējās par ugunsdrošību pilsētā, bet arī rosināja sabiedrisko un kultūras dzīvi - organizēja zaļumballes, teātra izrādes, koncertus un bazārus jeb tirdziņus, kā arī citus izrīkojumus. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā kopā ar saviesīgo biedrību un aizsargiem tika organizētas 18.novembra svinības Salacgrīvā.

Kā rakstīja “Limbažu Vēstnesis” 1936.gada 26.jūnijā:

Augsti vērtējams arī Karlīnes Štelcs-Ozoliņš kundzes un pārējo dāmu pašaizliedzīgais darbs un upurēšanās pie bazāru un citu biedrības sarīkojumu sarīkošanas.

Biedrības priekšsēdētāji:
Karls Šlaua 1902.-1916.
Roberts Bērziņš 1916. – 1918.g.12.maijs
D.Stolzs 1918.g.12.maijs – 1919.g.19.janv.
Mārtiņš Bērziņš 1919.g.1.janv. – 1920.g.25.jūl.
Jānis Liepiņš 1920.g.25.jūl. – 1929.g.29.marts
Augusts Ozoliņš 1929.g.29.marts - ……………….