Biedrība dibināta 1922.gada 29.novembrī. Par tās priekšsēdētāju ievēlēts Alfrēds Bērziņš no Kuivižu Krišām.