Jau 1908.gada rudenī nodibinājās Salacgrīvas Krājaizdevu kase. Sākumā tā darbojās tirgotāja Štelca kunga namā. Kad 1912.gadā uzcēla Sveiciema saviesīgās biedrības namu, krājaizdevu kase pārcēlās uz savām jaunajām telpām, jo bija nama vienas sestās daļās līdzīpašniece.

Brīvās Latvijas laikā par tās priekšsēdētāju kļuva Alfrēds Bērziņš no Kuivižu Krišu mājām. Viņš vadīja arī Salacas Jūrmalas zvejnieku aroda biedrību.

1935.gada 25.martā Krājaizdevu sabiedrības biedri nosūtīju Ministru prezidentam dr. Kārlim Ulmanim sekojošu telegrammu par lēmumu ziedot dažādām organizācijām:
„Salacgrīvas krājaizdevu sabiedrības biedri, sapulcējušies savā gadskārtējā sanāksmē, pirmo reizi atjaunotā Latvijā, izsaka Jums dziļi izjustu pateicību par tautas apvienošanu kopējā draudzīgā saimē un nolemj ziedot kara invalīdu palīdzības fondam L.100, aizsargu organizācijas Valmieras pulkam – Ls.150. No tās summas ziedots 8.Valmieras aizsargu pulkam Ls.100 un Salacgrīvas pils. aizsargu nodaļai L.s50, kā arī Salacgrīvas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Ls.150.”