Laikā starp abiem pasaules kariem daudzās Eiropas valstīs darbojās spēcīgas pusmilitāras organizācijas. Izņēmums nebija arī Baltijas jūras austrumu reģiona jaunās valstis; gan Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā, gan Latvijā izveidojās šādas lielas un ietekmīgas organizācijas. Aizsargu organizācija bija lielākā sabiedriskā masu organizācija Latvijā, kura aktīvi darbojās militārā, politiskā un ideoloģiskā jomā. Latviešu tautas vēsturiskajā atmiņā aizsargi ir palikuši kā neatkarības un dzimtenes mīlestības simbols, kā kārtības un patiesa latviskuma iemiesojums.

Aizsargu organizācija sāka veidoties brīvības cīņu laikā 1919.g, kad viņu uzdevums bija palīdzēt nacionālajai armijai nodrošināt tās aizmuguri pret sarkanajiem partizāniem, bermontiešiem un apkarot kriminālelementus....Beidzoties karastāvoklim, 1921.gadā tika atcelts klaušu dienests un aizsargi kļuva par brīvprātīgu organizāciju, kurā uzņēma valstiski domājošas personas.

Latvijā organizācijas pamatvienība bija aizsargu nodaļa, kas darbojās pagastā vai apdzīvotā vienībā. Nodaļas grupējās rotās un bataljonos, kuri noteikta apriņķa robežās veidoja aizsargu pulku. Latvijā pavisam bija 19 aizsargu pulki.

Aizsargi bija priviliģēta organizācija, jo tikai aizsargiem bija tiesības pildīt arī policijas funkcijas, nēsāt ieročus un vajadzības gadījumā tos likt lietā. Iestājoties organizācijā, katrs aizsargs zvērēja sargāt gan Latvijas neatkarību, gan tās demokrātisko iekārtu. Organizācijas devīze bija „Visu par Latviju!”. Aizsargi veica arī plašu kultūras darbu, galvenokārt laukos. Taču šis darbs bija brīvprātīgs...un aizsargu tiešajos pienākumos neietilpa.*

*20.gadsimta Latvijas vēsture. II sējums. Neatkarīgā valsts. 1918 – 1940. R.,2003.