17.gadsimts

Pirmā skola Limbažu novadā

1686.g. - Salacas mācītājs Johanness Hofmanis ziņo Vidzemes baznīcas vadībai, ka draudzē ir cilvēks ,kurš māca zemnieku bērnus lasīt un rakstīt, un vingrināties latviski izdotajā katķismā.

 

18.gadsimts

Salacas draudzes skolas māja celta 1755.gadā. Skolmeistars – Jānis Leinards.

Muižas skolu vēl nav.

1788./89. mācību gads – draudzes skolā mācās 66 skolnieki

muižas skolā - 38 skolnieki

19.gadsimts

Salacgrīva

Lielsalacas draudzes skola minēta 1840.gadā. Pastāvīgas skolas ēkas nav. Mācības notiek mājās. Skolotājs - Dāvids Dzirne.

1862.gads – skolotājs Mārtiņš Kalniņš. Seminārists.

 

1868.gads - 1910.gads – skolotājs Fricis Bērziņš. Mācības notiek vecajā ķesterātā. Skolā atver otru klasi. Mācās 18 skolēni.

Fridrihs Bērziņš dzimis 1846.g.Percu mājās, 1868.g.beidzis Cimzes skolotāju semināru Valkā. Arī draudzes ērģelnieks. Veicinājis kora dziedāšanu.

1876. – 1877.gads – par 10 000 rubļu uzceļ jauno skolas ēku Krasta ielā 12

 

Salacas pagasts

Vecsalacas pareizticīgo draudzes skola - atver 1850.gadā.

1873. – uzceļ pareizticīgo draudzes skolas ēku Salacgrīvā.

Vecsalacas muižas skola – 1857.g.

1868./69.gads –skolas ēkas vēl nav, mācības notiek mājās. Tas ir sākums Korģenes jeb Jemekļu skolai.

Jemekļu skola – uzcelta 1874.gadā kā vienklasīgā pagasta skola. Skolotājs – Niks Kalniņš.

1913.gads. –Jemekļu skolai uzceļ jauno mūra ēku. Mācības jaunajā Korģenes skolā notiek līdz 1997.gadam, kad skola pārceļas uz Korģenes centru.

 

1866.gads – atver pareizticīgo draudzes pamatskolu Korģenē Krīvu mājās jeb t.s. Krīvu skolu

Kraukļu skola Vecsalacas pagasta Kuivižos Kraukļu mājās 1884. -1892. Skolotājs – Gusts Kalniņš. 1892.gadā skolu nolemj pārcelt uz Cērpēniem, kur tā darbojas līdz 1906.gada, kad soda ekspedīcijas to nodedzina.

 

Mežmeiniku skola – ēka uzcelta un skola atvērta 1876.gadā. Pirmais skolotājs – Fridrihs Švēde.

1955.g.– skolu slēdz

 

Svētciema pagasts

Svētciema pagasta luterāņu vienklasīgā pamatskola jeb Kuiķules skola. Uzcelta ap 1865.g. Skolotājs – Mārcis Bērziņš. Izglītība – draudzes skola.

 

Sveiciema pagasta pareizticīgo I pakāpes draudzes skola jeb Silkalnu skola- – atvērta 1862.g., savas telpas ieguvusi 1893.gadā.

1926./ 27.mācību gads - apvienojas Silkalnu un Kuiķules skolas.

1963.gads – Kuiķules skolas slēgšana.

 

20.gadsimts

Lielsalacas luterāņu draudzes skola Salacgrīvā

1910. – 1921.gads – Fridrihu Bērziņu nomaina Hermanis Eidemanis. Dzimis 1885.g. Ērģemē. Beidzis Pleskavas skolotāju semināru.

 

Vecsalacas pareizticīgo draudzes skola

1919./20. mācību gadā pārveidojas par Vecsalacas pagasta Salacgrīvas 1.pakāpes pamatskolu

 

1921./22.mācību gadā, apvienojot Lielsalacas luterāņu draudzes skolu un Vecsalacas pareizticīgo draudzes skolu, tiek nodibināta Salacgrīvas miesta pamatskola. Draudzes skolas beidz pastāvēt.

Pamatskolā mācās 199 skolēni, strādā 7 skolotāji.

Hugo Grasis – pamatskolas pārzinis no 1921. - 1940.gadam. Beidzis Pleskavas skolotāju semināru.

 

1921.gads.Salacgrīvas vidusskolas izveidošana Krasta ielā 12. Hermanis Eidemanis – vidusskolas pirmais direktors.

1929.gads – Salacgrīvas vidusskola kļūst par ģimnāziju, kur pasniedz 3 svešvalodas – angļu, vācu un latīņu

1934.gads – slēdz Salacgrīvas ģimnāziju.

1940.gads – darbojas Salacgrīvas nepilnā vidusskola ar 7 klasēm.

1941. – 1944. – darbojas 7 klasīgā tautskola

1944./45.mācību gads – sākas vidusskolas atjaunošana.

1950.gads. – vidusskolas 1.izlaidums

1968.-1970. – Salacgrīvas vidusskolas jaunās ēkas celtniecība

1971.gads. – beidzot Salacgrīvā ir jauna vidusskola ar 1072 vietām.

 

Mežmeiniku jeb Ausekļa skola – 4 klasīgo pamatskolu skolu slēdz 1955.g.

 

Lāņu pamatskola

1940.gada oktobris – Lāņos barona Fegezaka medību pilī Štilfrīdā atver 4 gadīgo skolu.

1995./96.mācību gads. – skola pārceļas uz sovhoza Salacgrīva kantora ēku ciemata centrā.

2006.gads – Svētciema skolas slēgšana

 

Korģenes pamatskola

1997.gada rudenī skola pārceļas uz telpām Korģenes centrā

2009. - Korģenes skolu pārveido par Salacgrīvas vidusskolas filiāli

2011.gads. – nobeidzot 2010./2011.mācību gadu, filiāli slēdz