Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture" © Tilde, 1998-2012:
19.gs. 40. gados Krievijas valdība izplatīja baumas, ka tie Baltijas guberņu zemnieki, kas pāries pareizticībā, dabūs zemi, tiks atbrīvoti no militārā dienesta un nodokļiem. Savukārt tie, kas nepāries cara ticībā, atkal kļūs par dzimtcilvēkiem…..1844-1845 Vidzemes latviešu un igauņu daļā pavisam ticību mainīja ~74 tūkst. cilvēku (2/3 igauņu, 1/3 latvieši).