Salacgrīvas katoļu draudzes vēsture ir ļoti īsa. Draudzes aizsākumi meklējami 1985.gadā, kad uz Salacgrīvu vasaras atpūtā brauca priesteris Pēteris Andžāns. Kādā privātmājā viņš viens pats celebrēja svētās Mises. Tad uz dievkalpojumiem sāka pulcēties apkārtnes iedzīvotāji – 8 līdz 10 cilvēki. Viss notika ļoti klusu, jo pulcēties uz dievkalpojumiem ārpus baznīcām padomju laikos bija stingri noliegts. Tad privātmājā ierīkoja mazu kapelu, kurā pulcējās 30-40 cilvēku. 1987.gadā, sākoties atmodai, Tieslietu ministrija atļāva reģistrēt draudzi.