20.gadsimta 1.pusē populāri bija brīvdabas pasākumi – zaļumballes, bērnu svētki, sporta svētki un tml.. Iecienītākās svētku rīkošanas vietas pirmskara Latvijā – Oļķu līcis pie Korģītes upes, Kuiķules līcis Svētupes krastā un Melnalkšņu parks Salacgrīvā. Aktīvākie svētku organizatori bija tolaik populārās vietējās biedrības - Salacgrīvas saviesīgā biedrība, Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība un Salacas jūrmalas zvejnieku arodbiedrība. Populāras bija Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dāmu komitejas rīkotās balles un izrīkojumi biedrības namā.
Vērienīgi tika atzīmēta pilsētas tiesību iegūšana 1928.gadā.