Protokols Nr 4.

Salacgrīvas miesta domes sēdē,1927.g 18.augustā.klāt bija no 12 domes locekļiem 10 un proti: domes
priekšsēdētājs Roberts Bērziņš un locekļi: Hermans Eidemans, Ottomars Karriņš, Oskars Karriņš, Augusts Pāže, Nika Veiss, Pēters Lipsbergs, Jānis Norīts, Davids Kalniņš un Gustavs Kalniņš.

Dienas kārtība:
1) miestu ielu nosaukumu ratificēšana,
2) ……………………………………

Lasīt vairāk

§ 1

Dome vienprātīgi nolemj: dot miesta ielām zemaki pievestos nosaukumus, bet apbūves gabalu numurešanu uzdot valdei:

1) no Pārceltuves līdz Doktoratam (Kotlopa ceļa galam) - Rīgas iela
2) no Doktorata līdz Svētciema pag.rob.(Patkula virzienā) - Valmieras iela
3) no Doktorata līdz Svētciema pag.rob (Kotlopa virzienā) - Vidzemes iela
4) no Saviesīgas biegrības nama (Svētciema pag.Lauteru m.virzienā - Sila iela
5) no Rīgas ielas (sākot no miesta valdes un O.Lāca tirg.) līdz jūrmalai – Jūras iela
6) no Salacas upes kreisā krasta līdz Kanca m. (gab.Nr193F)gar Lēgera m. - Smilšu iela
7) no Sila ielas (Kalnperca m.) līdz Lēgera m.rob. (gab.Nr184F) - Lēgeru iela
8) no Smilšu ielas (gar Lēgera m. ziemeļa robežu) līdz jūrmalai - Vasaras iela
9) no Smilšu ielas (caur gab.Nr174F,170F,172Fun 173F) līdz jūrmalai - Peldu iela
10) no Sila ielas (gar gaba.Nr200F dienvidus un vakara rob.) līdz Smilšu ielai m(gab.Nr175F) - Pļavas iela
11) no Smilšu ielas (gar ”Melnalkšņa’’ parka ziemeļa galu)līdz jūras kāpām – Melnalkšņa iela
12) no Melnalkšņa ielas līdz Vasaras ielai (gar’’ Melnalkšņa’’ parka vakara sānu) - Parka iela
13) no Smilšu ielas (caur gabaliem NrNr187F un180F) līdz jūras kāpām - Kaiju iela
14) no Smilšu ielas (caur gab.Nr193F ziemeļa robežu)līdz jūras kāpām - Kanca iela
15) no Sila ielas (caur gab.NrNr194F un195F) līdz jūras kāpām - Robeža iela
16) no Valmieras ielas (gar tirgus laukumu)-gab.Nr368F līdz upes malai - Tirgus iela
17 ) no Valmieras ielas (gar tirgus laukuma rīta rob.) līdz upes malai - Dīriķu iela
18) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr220F un 216F) līdz upes malai - Kulanču iela
19) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr223F un 222F ) līdz upes malai - Tilta iela
20) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr231F un224F) līdz upes malai – Upes iela 21
21) no Valmieras ielas (caur vidusskolas saimniecības robežām) līdz upes malai - Alejas iela
22) no Valmieras ielas ( caur Karras m. saimniecības robežām) līdz upes malai - Karras iela
23) no Rīgas ielas līdz Tirgus ielai (līdz gab.Nr206F) līdz upes malai - Salacas iela
24) no Tirgus ielas līdz Dīriķu ielai (līdz gab.Nr212F) līdz upes malai - Pumpura iela
25) no Pārceltuves līdz Svētciema pag.rob. (pa Salacas upes kreiso krastu) - Krasta iela
26) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr239F un 241F) līdz Svētciema pag.rob. - Meža iela
27) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr245F un 246F) līdz saimn.Nr284F rob. - Sporta iela
28) no Valmieras ielas (sākot ar gab.NrNr247F un249F) līdz parka gab.Nr369F - Grīvas iela
29) no Valmieras ielas (sākot ar gab.Nr235F) līdz Krūmiņa ielai (gab.NrNr292F un 293F) - Jauna iela
30) no Vidzemes ielas līdz Grīvas ielai (sporta laukumam Nr248F) - Blaumaņa iela
31) no Grīvas ielas (gar sporta laukuma Nr248F dienvidus galu) līdz gab.Nr244F - Kadiķu iela
32) no Vidzemes ielas (sākot ar gab.NrNr272F un 275F) līdz Jaunai ielai - Šķūņu iela
33) no Meža ielas līdz Sila ielai (gar pamatskolas gab.Nr291F ziem.rob.) - Krūmiņa iela
34) no Grīvas ielas līdz Perca malas robežai (gar pamatsk.gab.Nr291F dienv.rob.) - Urgas iela
35) no Vidzemes ielas (sākot ar gab.NrNr299F un 311F) līdz Sila ielai - Aizkalna iela
36) no Vidzemes ielas (sākot ar gab.NrNr310f un 321F) līdz Svētciema pag.rob. - Bišu iela
37) no Svētciema pag.rob. (sākot ar gab.NrNr344F un 343F) līdz Sila ielai - Ganību iela
38) no Vidzemes ielas (sākot ar gab.Nr351F) līdz Svētciema pag.rob. - Lauku iela
39) no Meža ielas ( sākot ar gab.NrNr375F un 305F) līdz Svētciema pag.rob. - Ataugas iela
40) no Pārceltuves līdz Salacas pag.rob. (Ainažu virzienā) - Pērnavas iela
41) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.NrNr483F un 507F) līdz Salacas pag.rob. - Baznīcas iela
42) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.NrNr534F un483F) līdz Baznīcas ielai - Kalna iela
43) no Baznīcas ielas (sākot ar gab.Nr500F) līdz Salacas pag .rob. caur Pusmuižu - Tīruma iela
44) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.Nr399F) līdz Salacas pag. robežai - Tērces iela
45) no Tērces ielas (no tirgus laukuma-gab.399F) līdz Salacas pag. robežai - Zaļa iela
46) no Liel. Salacas ev.lut.dr. Mācitājmuižas līdz jaunsaimn.Nr404F - Branguļmeža iela
47) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.Nr533F) līdz jūras kāpām - Ostas iela
48) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.Nr526F) līdz gab.Nr535F – Skolas iela
49) no Pērnavas ielas ( sākot ar gab.Nr398F) līdz Lielsalacas ev.lut.dr.kapiem - Kapu iela
50) no Kapu ielas ( sākot ar gab.Nr398F) līdz gab.Nr536F - Kickiņa iela
51) no Pērnavas ielas līdz jūras kāpām gar Strandiņa m. ziemeļa galu - Strandiņu iela
52) no Pērnavas ielas līdz jūras kāpām gar Kapukalniņa m. ziemeļu galu - Gulbju iela
53) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.NrNr392F un 388F) līdz jūras kāpām - Zvejas iela
54) no Gulbju ielas līdz Zvejas ielai Čiekuru iela
55) no Pērnavas ielas gar pareiztic.dr.baznīcu līdz gab.Nr495F - Krusta iela
56) no Baznīcas ielas līdz gab.Nr484F - Salas iela
57) no Salas ielas (sākot ar gab.NrNr476F un 475F) līdz Branguļmeža ielai - Palejas iela
58) no Pērnavas ielas (sākot ar gab.Nr523F) līdz Salacas ielai - Krāsotaju iela
59) no Tērces ielas (sākot ar gab.NrNr408F un 459F ) līdz Ķēniņu ceļam - Bērzu iela
60) no Zaļas ielas ( sākot ar gab.Nr428F) līdz Bērzu ielai - Vidus iela
61) no Zaļas ielas (gar Bērzu m. caur jaunsaimn.NrNr401F līdz 404F) līdz Bērzu ielai - Līduma iela